Bilde

Solceller blir stadig mer populære som en måte å produsere fornybar energi på, også i borettslag.

Solceller for borettslag: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 9. oktober 2023

Lei av høye strømregninger? Takket være en ny forskrift som ble vedtatt i 2022, så vil det bli enda billigere med solceller for borettslag. Dere slipper å betale elavgift og nettleie når fritaket trer i kraft, og dere kan likevel selge overskuddsstrøm på strømnettet.

Hittil har borettslag og sameier måttet betale MVA, nettleie og elavgift for egenprodusert solkraft, noe som er tungvint og kostbart. Nå er altså eneboliger og borettslag likestilt når det gjelder solcelleanlegg. Fritaket gjelder for boligselskaper som vil fordele strøm til boenheter i samme bygning.

Dette er gode nyheter, da solceller for borettslag er en bærekraftig løsning som sparer dere penger. Samtidig bidrar dere til et grønnere nabolag. Mange borettslag har store tak eller uteområder som passer perfekt for solcellepaneler. 

Fritaket skal tre i kraft så snart som mulig, men regjeringen må avvente til de får klarhet i enkelte EØS-rettslige spørsmål – men dere kan likevel begynne å forberede dere. Hvis egenprodusert solkraft virker fristende, så les videre. Her er alt dere må vite om solcelleanlegg for borettslag.

Kortversjonen

 • Solceller blir stadig mer populære som en måte å produsere fornybar energi på, også i borettslag. Ved å installere solceller kan borettslag redusere strømkostnadene sine og være mer miljøvennlige.
 • Når du vurderer solceller for borettslaget ditt, er det viktig å vurdere faktorer som takets størrelse og tilstand, samt borettslagets energiforbruk. En grundig vurdering av energiforbruket kan hjelpe til med å bestemme hvor mange solceller som trengs for å dekke borettslagets behov.
 • Finansiering er en viktig del av solcelleprosjektet. Borettslag kan få støtte og tilskudd fra Enova og andre offentlige instanser for å redusere kostnadene ved installasjonen. Det kan også være mulig å få tilskudd fra lokale energiselskaper.
 • Når du installerer solceller i et borettslag, er det viktig å ha en god prosjektplan og arbeide med en erfaren solcelleinstallatør. En grundig kontrakt og avtale bør utarbeides for å sikre at alt blir gjort på en profesjonell og pålitelig måte.

Fordeler og ulemper med solceller for borettslag

Solceller er fordelaktig for borettslag, både miljømessig og økonomisk. Det er ikke til å stikke under en stol at høye strømpriser er kommet for å bli. Det betyr at borettslag må se på alternative energikilder for å redusere utgiftene sine. Solcelleanlegg er et godt eksempel på bærekraftige energitiltak som passer for borettslag og sameier.

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Fordeler med solceller:

 • Lavere strømregninger: De fleste borettslag vil kunne spare penger på strømutgiftene hvis de installerer solceller. 
 • Økt eiendomsverdi: Ved å installere solcellepaneler, kan borettslag øke verdien på eiendommen.
 • Grønnere nabolag: Solenergi er fornybar og hjelper med å redusere utslipp.

Ulemper med solceller:

 • Høye oppstartskostnader: Det er kostbart å installere solcellepaneler, selv om de er relativt billigere over tid.
 • Varierende kraftproduksjon: Solkraftproduksjonen er avhengig av solinnstråling, noe som varierer i løpet av året.
 • Kan ikke legges på tak i dårlig stand: Taket må være i god stand. Solcellepaneler har en levetid på opptil 30 år, og da er det både kjedelig og kostbart om taket må byttes ut lenge før det.

Jo fortere dere får tjent inn igjen oppstartskostnadene, desto fortere får dere gratis solkraft til borettslaget. En vanlig enebolig bruker ca. 15 år på å tjene inn igjen kostnaden for solceller. En dyktig leverandør vil kunne hjelpe dere med å beregne når borettslaget eller sameiet har tjent inn igjen pengene.

Hvordan fungerer et solcelleanlegg for borettslag?

Solcellepaneler til et borettslag fungerer på samme måte som solceller til andre boliger. Solcellene produserer solkraft. En vekselretter omdanner denne kraften til strøm som dere kan bruke i stikkontakten. Hvor mye strøm dere kan produsere, avhenger av hvor mye sol dere har, hvor mange solcellepaneler dere har og hvor effektive disse panelene er.

Det finnes mange mulige løsninger tilgjengelige for borettslag som vil montere solcelleanlegg. Dere kan bruke strømmen dere produserer på fellesutgifter og lading av elbiler. Beboere kan også gi fradrag på strømregningen til de ulike boenhetene. I så fall må dere vurdere boenhetens andel for å finne ut hvor mye fradrag de skal få.

En tredje løsning er å montere vekselretter i de ulike boenhetene. Denne blir deretter koblet til egne solcellepaneler på taket. På den måten vil de ulike boenhetene produsere sin egen solkraft. Denne løsningen krever mer utstyr og arbeid, men den er også den mest rettferdige.

Hvor mye solkraft kan borettslaget produsere med solcellepaneler?

Det er veldig varierende hvor mye strøm et borettslag kan produsere ved hjelp av solcellepaneler. Vi anbefaler å få hjelp av en leverandør til å beregne hvor mange solcellepaneler dere må ha, hvor mye strøm dere vil produsere og hva prisen blir på solcelleanlegget.

Følgende kan påvirke hvor mye solkraft dere produserer:

 • Hvor mye skygge det er på taket
 • Solinnstråling i ditt område
 • Hvor mange solcellepaneler dere har plass til

Mange borettslag har store takflater som passer perfekt til solcellepaneler. Dermed ligger alt til rette for at dere kan produsere mye solkraft selv, samtidig som dere raskt tjener inn igjen utgiftene. Det kan også være mulig å plassere solcellepaneler på stativ langs bakken, dersom dere har et stort uteområde som ikke er i bruk.

Mindre sameier kan dessuten vurdere solcelletakstein, fremfor solcellepaneler. Solcelletakstein ser ut som vanlige takstein, bare at de produserer strøm til boligen dere deler. Fordelen med solcelletakstein er at de varer i opptil 50 år, kan hjelpe dere med å redusere strømregningen og designet er diskré. Ulempen er at de koster mer og kan ha noe lavere ytelse enn solcellepaneler.

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Få en god pris på solceller for borettslag

Den enkleste måten å få en god pris på solceller for borettslag er å innhente pristilbud fra flere leverandører. Vi anbefaler at dere ber om et detaljert tilbud som inkluderer kostnader, samt beregninger for hvor mye strøm dere kan produsere og hvor raskt dere har tjent inn igjen solcelleanlegget.

Pass på at leverandørene inkluderer de samme kostnadene for solcellepaneler, slik at dere får et så likt sammenligningsgrunnlag som mulig. I tillegg til pris, så bør dere også vurdere kvaliteten på tjenestene deres og hvor god service dere får. Det kan være smart å be om referanser fra tidligere kunder eller se etter kundeomtaler på nett.

Selv om det er viktig å få en god pris på solcellepaneler til borettslag, så er det enda viktigere å få kvalitetsprodukter som produserer så mye solkraft som mulig. Det er derfor lurt å samarbeide med en pålitelig og erfaren leverandør som kan hjelpe dere å finne den beste løsningen for borettslaget eller sameiet. 

En dyktig leverandør vil kunne veilede dere gjennom prosessen, slik at dere får det rette solcelleanlegget for borettslaget til riktig pris.

Få svar på vanlige spørsmål om solcellepanel til borettslag

Meldingsboble
Hva bør man tenke på når man installerer solcelleanlegg i et borettslag?

Det er flere ting dere bør ta hensyn til når dere skal montere solcelleanlegg i et borettslag. Først og fremst må dere undersøke om alle beboerne støtter prosjektet, og at dere har tillatelse fra alle involverte parter. Sjekk også om dere trenger tillatelse fra kommunen. Deretter må dere finne en pålitelig leverandør som kan levere solceller til boligselskaper.

Meldingsboble
Er det nødvendig å utføre vedlikehold på solceller?

Solcellepaneler er tilnærmet vedlikeholdsfritt, og borettslaget trenger derfor ikke å bekymre seg for masse ekstra arbeid. Det er likevel viktig å huske på at panelene bør renses for løv, smuss og skitt, slik at de kan fungere optimalt. I tillegg bør alle komponenter inspiseres regelmessig for å sikre trygg og effektiv drift.

Meldingsboble
Hvor mye kan borettslaget spare ved hjelp av solceller?

Dette avhenger av flere faktorer, for eksempel størrelsen på solcelleanlegget og antall boenheter som skal dele på solkraften. Det er i tillegg mulig å montere solceller kun for å dekke felles strømutgifter. Hvor mye dere vil spare, avhenger i så fall av hvor store de fellesutgiftene er og hvor mange solcellepaneler dere monterer. Det er uansett viktig å huske på at det kan ta noen år før investeringen går i null.

Meldingsboble
Er det mange borettslag som installerer solcelleanlegg?

Stadig flere borettslag vurderer å installere solcelleanlegg, særlig nå som elavgiftene forsvinner. Den økende populariteten til egenprodusert solkraft skyldes økende bevissthet om miljøpåvirkningene som energibruken vår har, samt høye strømutgifter nå som strømprisen har økt de siste årene. Solceller kan dermed være en fornuftig investering for borettslaget, både med tanke på miljø og penger.