Bilde

Solfanger vs solcelle: Hva er forskjellen?

Sist oppdatert: 9. oktober 2023

Solfanger vs solcelle – hva er egentlig forskjellen? Hva bør jeg velge? Hva er fordelene og ulempene? Her i denne guiden svarer vi på alle spørsmål du måtte om solfangeranlegg og solcelleanlegg, slik at du kan vurdere hva som er best for deg.

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Forskjellen mellom solfanger og solcelle

Solfangere og solceller er begge måter å utnytte solenergi på. Forskjellen mellom de to teknologiene ligger i hvordan de fanger opp strålingen fra solen og omformer den til energi. Den korte forklaringen på hva som er forskjellen mellom solfanger og solcelle er at solfanger produserer varme fra solen og solceller produserer strøm. 

Det betyr at et solcelleanlegg produserer ren solkraft som du kan bruke rett fra stikkontakten i huset ditt. Denne strømmen kan du altså bruke på hva du vil. Varmen fra et solfangeranlegg kan derimot kun brukes med et vannbårent system. Et vannbårent system vil si at du har et rørsystem i boligen din som gir gulvvarme og varmer opp radiatorer og viftekonvektorer. 

Vannbåren varme brukes også til å varme opp tappevannet i boligen din. Solfangeren “fanger opp” varme fra solstrålene som brukes til å varme opp vannet i det vannbårne systemet. Det går helt fint å kombinere både solfanger og solceller, men du må ha et vannbårent system for å bruke et solfangeranlegg.

Hva bør man velge?

De fleste boliger i Norge vil kunne montere enten solfanger eller solceller, avhengig av lokale solforhold og utformingen på taket. Selv om det er store forskjeller mellom solceller og solfanger, så er det også noen likheter. Begge er fornybare, bærekraftige kilder til solenergi som kan spare deg penger og skåne miljøet.

Du kan montere både solcelle og solfanger, dersom du har plass til det. Utfordringen her at mange velger å montere dem på taket, og da kan det hende at det ikke blir plass til begge deler. Du kan eventuelt undersøke muligheten for å også montere enten solfanger eller solceller på vegg eller på bakken. Kanskje du vil ha solcelletakstein på taket og solfanger på veggen eller bakken?

Hvis du må velge en av delene, så må du tenke over hva du har størst behov for. Solfangeranlegg er best for deg som har et stort varmebehov og vil bruke en fornybar energikilde til det vannbårne systemet i boligen. Solcelleanlegg er derimot best for deg som har større behov for strøm, for eksempel hvis du bruker elektriske oppvarmingskilder.

Solfangeranlegg passer for deg som:

 • har vannbåren varme
 • vil ha en bærekraftig oppvarmingskilde
 • skal bygge nytt eller uansett skal skifte tak eller kledning

Solcelleanlegg passer for deg som

 • vil ha fornybar, bærekraftig strøm
 • har tak i god stand eller må bytte uansett

Fordeler og ulemper med solfanger

Det er både fordeler og ulemper med solfanger som du må vurdere for å finne ut om dette er den rette løsningen for deg. Hvis du er usikker på om det lønner seg med solfanger, så kan du få hjelp av en leverandør. Leverandøren kan beregne hvor mye solvarme du kan produsere med et solfangeranlegg, basert på lokale forhold.

Fordeler med solfanger

 • Brukes med vannbåren varme
 • Kan varme opp både rom og tappevann
 • Omgjør solenergi direkte til varme
 • Miljøvennlig
 • Kan spare deg betydelig med penger på oppvarming
 • Lønnsom investering på sikt

Ulemper med solfanger

 • Kan ikke brukes av deg som ikke har vannbåren varme
 • Dekker ikke hele energibehovet og du må ha ekstra varmekilder
 • Produserer mindre varme om vinteren
 • Gir kun varme og ikke strøm generelt
 • Den umiddelbare investeringen kan være høy

Solfangeranlegg er dessuten ganske robust og tåler godt et nordisk klima. Hvor mye vær og vind solfangeren tåler, vil derimot avhenge av hvilket anlegg du kjøper og hvilken leverandør du velger. Vi anbefaler derfor at du undersøker produktene til forskjellige leverandører før du bestemmer deg for et solfangeranlegg.

Fordeler og ulemper med solcelleanlegg

Solceller har økt i popularitet de siste årene. En av grunnene til dette er nok høyere strømpriser. Selv om innkjøp og monteringskostnader kan være høye, så kan du spare betydelig med penger på sikt ved å produsere din egen solkraft. Du bør likevel vurdere alle fordeler og ulemper nøye før du bestemmer deg.

Fordeler med solceller

 • Gir deg ren energi rett i stikkontakten
 • Kan brukes til elektriske oppvarmingskilder
 • Bruk solceller med batteri for å få strøm uten å koble deg til strømnettet
 • Du kan selge overskuddsstrøm til strømselskapet ditt
 • Velg mellom solcellepaneler og takstein med solceller
 • Kan spare deg betydelig med penger
 • Lønnsom investering på sikt

Ulemper med solceller

 • Dekker ikke hele energibehovet og du må kjøpe strøm av strømselskapet ditt
 • Produserer mindre strøm om vinteren
 • Den umiddelbare investeringen kan være høy
 • Solfanger er mer effektiv til oppvarming for deg med vannbåren varme

Det kan variere hvor effektivt anlegget er og hvor mye strøm du kan produsere. For eksempel, det finnes både standard og premium paneler. Strømproduksjonen vil også avhenge av lokale solforhold og utformingen på taket ditt.

Seriøse og pålitelige leverandører hjelper deg gjerne med å beregne hvor mye solkraft du kan produsere før du bestemmer deg.

Hvordan fungerer solfanger og solcelle – forskjellen og likheten mellom dem

Et solcelleanlegg fungerer ved å omforme solenergi til strøm som du kan bruke direkte fra stikkontakten din. Det finnes solcelleanlegg som kobles til strømnettet og anlegg med batteri som kan brukes på boliger og hytter uten strømtilkobling. Du kan også velge et hybridanlegg, der du er tilkoblet strømnettet og likevel kan lagre strøm på batteri.

Du kan velge mellom solcellepaneler og solcelletakstein. Solcellene fanger opp solenergien, og en inverter omformer denne energien til strøm som du kan bruke i boligen din. Solcelletakstein ser ut som vanlig takstein, mens solcellepaneler er store paneler som monteres på vegg, tak eller på stativer på bakken.

Solfangeranlegg monteres også i tak, kledning eller på bakken, samt utnytter solenergien. Der slutter derimot likheten mellom en solfanger og solcelle. En solfanger kan være enten buet eller flat. Vanligvis består den av en mørk kasse med overflate av glass. Overflaten av glasset varmes opp av solen, slik at innsiden av kassen også varmes opp.

Inne i kassen er det flere rør som inneholder vann. Vannet varmes opp inne i kassen og sirkuleres i systemet. Dette vannet kan bli svært varmt. En buet – det vil si konsentrisk – solfanger blir varmere enn flate, ettersom den også inneholder mange små speil. Disse speilene retter solenergien mot et fokuspunkt på røret for mer effektiv oppvarming.

Søk støtte fra Enova til både solfanger og solcelleanlegg

Enova tilbyr støtte til både solfanger og solcelle i skrivende stund, og du kan søke om begge deler om du ønsker det. Det finnes imidlertid en del krav som du må ta hensyn til for å kunne få tilskudd fra Enova. Kravene er ganske like for begge anleggene, men du bør alltid sjekke gjeldende regler på forhånd.

Slik søker du om støtte fra Enova:

 • Anlegget må være kjøpt og montert i løpet av de siste 20 månedene
 • Du må ha brukt et norsk firma som er registrert
 • Alle utgifter må dokumenteres i henhold til norsk lov
 • Søknaden registreres på Enovas nettsider
 • Legg ved fakturaer og annen informasjon som Enova spør etter
 • Avvent og få støtten utbetalt på konto når søknaden er ferdigbehandlet

Det er viktig å påpeke at støtteordningene til Enova endrer seg over tid. Det er fordi de tilbyr støtte til energitiltak som er i oppstartsfasen, der produktene er kostbare og er enda ikke godt etablert på markedet. For eksempel, det var mulig å få støtte til luft-varmepumper i en periode. Det er det ikke nå lenger. Du bør derfor dobbeltsjekke om du fortsatt kan få støtten før du gjør noe.

Du kan i tillegg få støtte for å innføre andre energitiltak når du først er i gang. Da får du mer penger tilbakebetalt fra Enova. Du kan som nevnt montere både solfanger og solcelle, så sant du har plass til det. Solfanger og solcelle kan også kombineres med andre tiltak som Enova støtter, som bio-ovn med vannkappe, vannbåren varme, varmegjenvinning med gråvann, akkumulatortank og smart strømstyring.

Enova-støtte til solcelleanlegg

Du kan få opptil 47 500 kr til solceller, enten du vil ha solcellepanel eller solcelletakstein. Enova-tilskudd til solfanger er for øyeblikket opptil 10 000 kr. Støtten for solceller er altså høyere enn for solfanger, men et solcelleanlegg koster derimot mer å kjøpe og installere enn et solfangeranlegg.

Slik fordeles støtten for solceller:

 • Installasjon: 7500 kr mot installasjon
 • Installert effekt: 2000 kr per kWp (maks 20 kW)
 • Totalt: 47 500 kr

Slik fordeles støtten for solfanger:

 • Kjøp av anlegg: 5000 kr
 • Per kvadratmeter: 200 kr (maks 25 kvadratmeter)
 • Totalt: 10 000 kr

Vi hjelper deg å finne rett leverandør

Få tilbud fra 3 lokalkjente leverandører. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Få gode tilbud på solceller og solfangere

Solcelleanlegget kan koste mellom 100 000 til 300 000 kr med montering, ifølge Enova. Solfangeranlegg for varmtvann kan koste fra 30 000 kr og opp, mens et anlegg for både varmtvann og romoppvarming koster fra 60 000 kr og opp. Den nøyaktige prisen avhenger av spesifikke forhold ved boligen din, hvor stort anlegg du trenger og hvilken leverandør du velger.

Vi anbefaler at du innhenter og sammenligner minst tre tilbud for å få et godt sammenligningsgrunnlag. Dette kan du enten gjøre selv eller du kan bruke en anbudstjeneste. Fordelen med sistnevnte er at du kan spare mye tid og penger, samt føle deg trygg på at du mottar tilbud fra seriøse og pålitelige leverandører. 

Du bør ikke bare fokusere på pris når du sammenligner tilbud, men også sørge for at du velger det anlegget som best passer dine behov. Pass også på at du velger en leverandør med solid kunnskap og erfaring. Leverandøren bør også kunne vise til gode referanser og kundeomtaler.

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til, enten du velger solfanger, solcelle eller begge deler!

Få svar på vanlige spørsmål om solfanger vs. solcelle

Meldingsboble
Kan en solfanger produsere strøm?

Nei, en solfanger produserer ikke strøm. Det er forskjellen mellom en solfanger og en solcelle. En solfanger brukes til å samle energi fra solen for å oppvarme opp vann. Hvis du vil produsere strøm, så må du heller kjøpe et solcelleanlegg.

Meldingsboble
Hvilke fordeler har en solfanger over solceller?

En av de største fordelene med solfangere er at de har en relativt lav investeringskostnad, sammenlignet med solcellepaneler. I tillegg kan du utnytte solenergien direkte til oppvarming, noe som er et stort pluss for deg som har større behov for en fornybar oppvarmingskilde til det vannbårne systemet ditt fremfor fornybar strøm i stikkontakten din.

Meldingsboble
Hva er mest effektivt av solfanger og solcelle?

Det spørs på hva du har mest behov for, samt lokale solforhold og utformingen på taket ditt. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører og ber om deres vurdering. De kan også hjelpe deg med å regne ut hvilket anlegg som blir mest lønnsomt for deg på sikt.

Meldingsboble
Hva er likheten mellom solceller og solfangere?

Begge to anleggene trenger solenergi for å fungere. I tillegg kan du få støtte fra Enova til begge deler. Uansett hva du velger, så kan du nyte godt av en fornybar, bærekraftig løsning som kan spare deg for penger på sikt. Det er bra for både deg og planeten vår.